close
loading

SKORZYSTAJ Z OKAZJI !!! 

OD 01 września 2019r. NOWE ZASADY  DOTACJI Z URZĘDU MIASTA WARSZAWY

 

 

1. Dotacja NA POMPY CIEPŁA   do 40.000 zł. 

   

2. Dotacja NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE  do 30.000 zł.

    

3. Dotacja NA MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI, WYMIANĘ KOTŁA NA GAZOWY do 12.000 zł. 

 

Zasady udzielania dotacji na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni oraz wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Ze środków budżetu m.st. Warszawy mogą być udzielane dotacje na realizację inwestycji na terenie m.st. Warszawy polegających na:

 1. modernizacji kotłowni w nieruchomościach, które są ogrzewane kotłami lub paleniskami na paliwo stałe albo olej opałowy poprzez trwałą ich likwidację i zastąpienie:
 1. odnawialnym źródłem energii,
 2. indywidualnym węzłem cieplnym,
 3. źródłem ciepła opalanym paliwem gazowym,
 4. źródłem ciepła zasilanym energią elektryczną;
 1. wykonaniu w nieruchomościach, które nie są ogrzewane kotłami lub paleniskami na paliwo stałe albo olej opałowy instalacji odnawialnych źródeł energii.

§ 2. Dla inwestycji, o których mowa w § 1 pkt 1, wysokość dotacji wynosi:

 1. w przypadku wniosków złożonych w latach 2019-2020 - do 100% kwoty obliczonej na podstawie § 3;
 2. w przypadku wniosków złożonych w roku 2021 - do 90% kwoty obliczonej na podstawie § 3;
 3. w przypadku wniosków złożonych w roku 2022 - do 70% kwoty obliczonej na podstawie § 3.

§ 3. Wysokość dotacji na pokrycie rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, o których mowa w § 1 pkt 1,(budynki istniejące-likwidacja kotła na paliwo stałe lub olej opałowy) wynosi:

 1. dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
 1. do 30 000 zł - w przypadku wykonania instalacji powietrznej pompy ciepła, ale nie więcej niż 3 000 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia, lub
 2. do 40 000 zł - w przypadku wykonania instalacji gruntowej pompy ciepła, ale nie więcej niż 6 000 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia, lub
 3. do 30 000 zł - w przypadku wykonania indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do sieci ciepłowniczej, lub
 4. do 12 000 zł - w przypadku wykonania źródła ciepła opalanego paliwem gazowym, lub
 5. do 10 000 zł - w przypadku wykonania źródła ciepła zasilanego energią elektryczną,
 6. do 15 000 zł - w przypadku wykonania instalacji kolektorów słonecznych zintegrowanej z nowym źródłem ciepła, o którym mowa w lit. a, b, d i e, ale nie więcej niż 3 000 zł za każdy m2 powierzchni czynnej urządzenia,
 7. do 15 000 zł - w przypadku wykonania instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z nowym źródłem ciepła, o którym mowa w lit. a, b i e, ale nie więcej niż 5 000 zł za każdy kW mocy urządzenia,
 8. do 15 000 zł - w przypadku wykonania instalacji turbin wiatrowych zintegrowanej z nowym źródłem ciepła, o którym mowa w lit. a, b i e, ale nie więcej niż 5 000 zł za każdy kW mocy urządzenia,
 9. do 10 000 zł, ale nie więcej niż 100 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej, ogrzewanej przez likwidowany kocioł lub palenisko na paliwo stałe albo olej opałowy - w przypadku wykonania instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w związku z modernizacją systemu ogrzewania;
 1. dla pozostałych wnioskodawców(osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe):
 1. do 40 000 zł - w przypadku wykonania instalacji powietrznej pompy ciepła, ale nie więcej niż 3 000 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia, lub
 2. do 50 000 zł - w przypadku wykonania instalacji gruntowej pompy ciepła, ale nie więcej niż 6 000 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia, lub
 3. do 40 000 zł - za wykonanie indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do sieci ciepłowniczej, lub
 4. do 30 000 zł - w przypadku wykonania źródła ciepła opalanego paliwem gazowym, lub
 5. do 20 000 zł - w przypadku wykonania źródła ciepła zasilanego energią elektryczną,
 6. do 40 000 zł - w przypadku wykonania instalacji kolektorów słonecznych zintegrowanej z nowym źródłem ciepła, o którym mowa w lit. a, b, d i e, ale nie więcej niż 3 000 zł za każdy m2 powierzchni czynnej urządzenia,
 7. do 30 000 zł - w przypadku wykonania instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z nowym źródłem ciepła, o którym mowa w lit. a, b i e, ale nie więcej niż 5 000 zł za każdy kW mocy urządzenia,
 8. do 30 000 zł - w przypadku wykonania instalacji turbin wiatrowych zintegrowanej z nowym źródłem ciepła, o którym mowa w lit. a, b i e, ale nie więcej niż 5 000 zł za każdy kW mocy urządzenia,
 9. do 50 000 zł, ale nie więcej niż 100 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej, ogrzewanej przez likwidowany kocioł lub palenisko na paliwo stałe albo olej opałowy - w przypadku wykonania instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w związku z modernizacją systemu ogrzewania.

§ 4. 1. Wysokość dotacji na pokrycie rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, o których mowa w § 1 pkt 2,(nowe budownictwo oraz istniejące bez wymiany kotła na paliwo stałe) dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, wynosi:

 1. do 30 000 zł - w przypadku wykonania instalacji powietrznej pompy ciepła, ale nie więcej niż 1 000 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia;
 2. do 40 000 zł - w przypadku wykonania instalacji gruntowej pompy ciepła, ale nie więcej niż 2 000 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia;
 3. do 15 000 zł - w przypadku wykonania instalacji kolektorów słonecznych, ale nie więcej niż 1 000 zł za każdy m2 powierzchni czynnej urządzenia;
 4. do 15 000 zł - w przypadku wykonania instalacji fotowoltaicznej, ale nie więcej niż 1 500 zł za każdy kW mocy urządzenia;
 5. do 15 000 zł - w przypadku wykonania instalacji turbin wiatrowych, ale nie więcej niż 1 500 zł za każdy kW mocy urządzenia.
 1. Dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi wysokość dotacji wynosi do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, o których mowa w § 1 pkt 2.

 

§ 5. Dotacje mogą być udzielane wyłącznie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowych instalacji i urządzeń.

§ 6. Dotacja nie może być udzielona na pokrycie kosztów:

 1. pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
 2. zakupu przenośnych urządzeń grzewczych;
 3. budowy zewnętrznych sieci energetycznych;
 4. zakupu lub dzierżawy zbiorników na paliwo gazowe;
 5. wykonania lub wymiany instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacyjnych, w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa w § 1 pkt 2;
 6. wykonania instalacji pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych w nieruchomościach zasilanych ciepłem z sieci ciepłowniczej;
 7. rozbudowy instalacji uprzednio finansowanych lub dofinansowanych ze środków budżetu m.st. Warszawy.

§ 7. 1. Likwidowane kotły i paleniska na paliwo stałe albo olej opałowy muszą stanowić trwałe wyposażenie nieruchomości, co oznacza że mają być w ciągłej eksploatacji, podłączone do instalacji kominowej, a w przypadku kotłów również podłączone do instalacji centralnego ogrzewania i ewentualnie instalacji ciepłej wody użytkowej, trwale związane z podłożem lub ścianą.

2. Likwidacja kotłów i palenisk na paliwo stałe albo olej opałowy polega na ich wyburzeniu, usunięciu z nieruchomości, w której się znajdowały, bądź wyłączeniu ich z eksploatacji poprzez odcięcie od przewodów kominowych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz zamurowaniu wlotów kominowych, zamurowaniu lub wymontowaniu palenisk.

 

- Dostarczamy urządzenia z montażem
- Pomagamy w przygotowaniu wniosku

 

ZADZWOŃ:  519-125-619,     NAPISZ:    biuro@eraoze.pl


               SHOWROOM - SKLEP STACJONARNY:        al. marsz. J. Piłsudskiego 4, Warszawa Wesoła.

Tel519-125-619,   biuro@eraoze.pl