close
loading

W RAMACH DORADZTWA TECHNICZNEGO

dla inwestycji z udziałem Odnawialnych Źródeł Energii (pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne)

SPORZĄDZAMY:

- PROGRAMY FUNKCJONALNO-USŁUGOWE (PFU) ZAWIERAJĄCE:

  wytyczne dotyczące projektowanych urządzeń
  wytyczne dotyczące realizacji inwestycji i gwarancji
  warunki i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z udziałem OZE

 

- SPECYFIKACJE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

- KONCEPCJE PROJEKTOWE

- ANALIZY TECHNICZNO-EKONOMICZNE INWESTYCJI

- DOBÓR URZĄDZEŃ

- DOKUMENTACJĘ PRZETARGOWĄ

 

JAKO INWESTOR ZASTĘPCZY PROWADZIMY NADZÓR INWESTORSKI INWESTYCJI Z POMPAMI CIEPŁA I PV W ZAKRESIE:

- kontroli jakości materiałów i robót
- weryfikacji rodzaju zastosowanych urządzeń i poprawności rozwiązań technicznych
- bieżący nadzór nad postępem i jakością robót
- wsparcie inwestora w kontaktach z projektantem i wykonawcą
- koordynacja realizacji inwestycji
- udział i wsparcie inwestora podczas odbioru robót
                                                                  POSIADAMY  CERTYFIKATY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO:

                                          F-GAZ dla personelu i przedsiębiorstwa(gazy cieplarniane)

                                                                                                        oraz

                                          Certyfikowany INSTALATOR SYSTEMÓW OZE (Odnawialne Źródła Energii)

 

 

 


               SHOWROOM - SKLEP STACJONARNY:        al. marsz. J. Piłsudskiego 4, Warszawa Wesoła.

Tel519-125-619,   biuro@eraoze.pl