close
loading

W RAMACH DORADZTWA TECHNICZNEGO

dla inwestycji z udziałem Odnawialnych Źródeł Energii (pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne)

 

SPORZĄDZAMY:

 

- PROGRAMY FUNKCJONALNO-USŁUGOWE (PFU) ZAWIERAJĄCE:

- wytyczne dotyczące projektowanych urządzeń
- wytyczne dotyczące realizacji inwestycji i gwarancji
- warunki i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z udziałem OZE

 

- SPECYFIKACJE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 

- KONCEPCJE PROJEKTOWE

 

- ANALIZY TECHNICZNO-EKONOMICZNE INWESTYCJI

 

- DOBÓR URZĄDZEŃ

 

- DOKUMENTACJĘ PRZETARGOWĄ

 

JAKO INWESTOR ZASTĘPCZY PROWADZIMY NADZÓR INWESTORSKI INWESTYCJI Z POMPAMI CIEPŁA I PV W ZAKRESIE:

- kontroli jakości materiałów i robót
- weryfikacji rodzaju zastosowanych urządzeń i poprawności rozwiązań technicznych
- bieżący nadzór nad postępem i jakością robót
- wsparcie inwestora w kontaktach z projektantem i wykonawcą
- koordynacja realizacji inwestycji
- udział i wsparcie inwestora podczas odbioru robót

 

 

 

 


               SHOWROOM - SKLEP STACJONARNY:        al. marsz. J. Piłsudskiego 4, Warszawa Wesoła.

Tel519-125-619,   biuro@eraoze.pl